Breme vesti

Anketni vprašalnik meri breme vesti v posameznih dilemah na delovnem mestu, ki se porajajo medicinskim sestram.


Prva testna anketa

To je prva testna anketa, v kateri je nekaj primerov tipov vprašanj


Prosimo počakajte